• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Armbåge och arm bränna

Tennis- och golfarmbåge, senskideinflammation, karpaltunnelsyndrom, nervkläm, musarm/ -handled

Nästan alla armbågs- och handledsbesvär kan botas med samma manuella metoder. Vårdresultatet är nästan 100%. It, -itis i diagnos betyder inflammation, men under 10% av fallen är i verkligheten inflammerade och över 90% endast (svårt) irriterade och blir bra efter i medeltal fyra behandlingar. Behandlingen består av tre delar. Först mjukas musklerna upp i övre delen av ryggen och axlarna. Sedan öppnas kotlåsningarna genom kotmobilisering, varvid händernas nervbanor frigörs. Till sist masseras armens muskler med speciell teknik.

Tennisarmbåge (Epicondylitis Lateralis Humeri) och golfarmbåge (Epicondylitis Medialis Humeri)

Dessa är till sina symptom väldigt lika varandra, där de muskelinfästningar som fäster vid armbågsbenets yttre ben är inflammerade. Resultatet av min behandling av dessa besvär hör till de som jag säkrast lyckas med. Om inte patienten lider av en strukturell defekt eller skada i armen är fullständig återhämtning mycket sannolik.

Som namnet säger är tennisarm vanlig bland tennisspelare och också för andra racketsporter. De vanligaste orsakerna finner man dock hos de som utför upprepande arbeten där samma muskler monotont ansträngs. Armbågens muskelinfästningar inflammeras och ytterligare ansträngningar av handen förvärrar bara situationen. En bidragande orsak till besvären är också ofta en störning i armbågens innervation, vars orsak finns i nacken. Det bästa behandlingsresultatet får man genom att förena kraftigt koncentrerad massage och kiropraktisk behandling. Armbågs- och handledsproblem (också axelproblem) är min specialitet. Under behandlingen är det inte nödvändigt med sjukskrivning men det kan underlätta.

Tennisarmbåge
Golfarmbåge

Senskideinflammation (tendovaginitis, -vaginit, tenosynovitis, -vit)

Sena med skida. Störning/inflammation i vävnaden som omger senan.
Peritendinit – sena utan skida

Seninflammation (tendinitis, tendinit)

Själva senan är irriterad, förtjockad och t.o.m. försliten.

Karpaltunnelsyndrom (syndroma canalis carpi, CTS = carpal tunnel syndrome)

Nervkläm i handleden

Handledens mittersta nerv är i kläm. Vid belastning sväller senhinnorna och den omgivande kanalen blir för trång. Följden blir att fingrarna (långfingret, pekfingret och tummen) domnar och sticker.

Musarm och -handled

En belastningskada i handleden, förorsakad av statisk och monoton muskelspänning i underarm- och axelparti som kan vara mycket invalidiserande. Förekommer främst hos personer som använder datorer, varifrån även namnet musarm härstammar.

Scroll to Top