Ryggskott

Ryggskott förorsakas i de flesta fall av plötsliga tunga lyft eller en snabb roterande rörelse. Smärtan är lokal och strålar inte ut till nedre kroppsdelar. Ryggskott förorsakar stelhet i ryggen och möjligtvis också sned hållning beroende på muskelsammandragningar. Kallt väder och drag kan också medverka. Desto längre patienten lidit av åkomman, desto viktigare är det med massage före behandlingen.