• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Diskbråck

I vår ryggrad finns det 24 kotor och däremellan 23 diskar. Disken består av en geléartad kärna (nucleus pulposus), och omgivande fiberringar (annulus fibrosus). Disken är som en led och en stötdämpare mellan kotorna. Disken kan normalt återhämta sig under nattvilan, men denna förmåga avtar med åren och disken blir mer känslig för skador.

Genetiska faktorer kan också vara en extra belastning och via olyckor kan även en ung människa få diskbråck.

Om tillräckligt många av broskringarna finns kvar och den geléliknande kärnan inte rinner ut, kan disken återhämta sig och med effektiv massagebehandling och mjuk kotmobilisering kan man märkbart förbättra och påskynda processen.

Scroll to Top