Bihåleinflammation

Många som lider av kronisk bihåleinflammation och inte har fått hjälp av den traditionella medicin- och punkteringsvården , har tillfrisknat genom massage- och kotmobiliseringsbehandling. I allmänhet räcker en behandling, men även flera behandlingstillfällen kan komma ifråga.