Behandling

Hoito- Manuaaliterapeutti Hannu Timonen

Vid behandlingen uppmärksammas ”anatomitriangeln” i allmänhet alldeles för lite. Trots att hjärnan är centrum för alla livsfunktioner och hjärtat upprätthåller denna funktion, är ryggen och funktionen av nervbanor, som förgrenar sig därifrån också mycket viktig.

Ryggraden

Ryggraden består av kotor, diskar och ligament. Det finns 24 stycken rörliga kotor:

  • Halsryggrad (vertebrae cervicales) 7 kotor
  • Bröstryggrad (vertebrae thoracicae) 12 kotor
  • Ländryggrad (vertebrae lumbales) 5 kotor
  • Korsben (vertebrae sacrales) 5 kotor (sammansittande)
  • Svansben (vertebrae coccygeae) 3 eller 4 kotor

Disken är en broskvävnad som innehåller en gelaktig massa (nucleus pulposus). Diskens uppgift är att ta emot stötar mot ryggraden.

Kotornas bakre kanter förenas av leder vilka gör att kotorna kan röra sig. Ligamenten stabiliserar ryggraden och ryggmusklerna gör att ryggen är rörlig. När nervretningen störs av en yttre eller inre retning visar kroppen upp många olika slag av symptom som inte enbart är begränsade till ryggradsområdet.

Syftet med behandlingen är att stimulera bind- och muskelvävnadernas ämnesomsättning och blodcirkulation, samt att frigöra de låsta kotorna och på så sätt möjliggöra att nervimpulserna kan fungera utan störningar. Genom att kombinera massage och kotmobilisering med varandra, uppnås säkrast det önskade resultatet.

Manuella behandlingar passar människor i alla åldrar och oberoende av fysisk kondition (hittills har min yngsta patient varit fyra år och den äldsta 94 år). Behandlingen följer inte alltid samma rutin. Tvärtom fastställs och tillämpas den bästa möjliga metoden från fall till fall, vilket också garanterar att behandlingen är så behaglig och riskfri som möjligt, men ändå effektiv.

En behandlingssession kostar 80-140€. Vanligtvis behövs 4 behandlingstillfällen. Fastän FPA (i Finland) och Försäkringskassan (i Sverige) inte ersätter behandlingskostnaden, är det förmånligt – och, vilket är viktigare, förbättringen sker snabbt och effektivt.

Rulla till toppen

Kontaktförfrågan