• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Ischias

När smärtan strålar ned för din rygg längs benet talar man om ischias. Orsaken till ischias är långtifrån alltid ett strukturellt fel eller en skada; tvärtom beror den oftast på ett icke-makroskopiskt stimulus som pressar på nervrötterna. Ofta är orsaken otillräcklig rörlighet hos kotlederna, eller spasmer som förorsakar spänning och irritation hos muskeln och bindvävnaden som omger nervroten och därigenom stör nervfunktionerna. Å andra sidan kan spasticitet hos ryggmusklerna låsa kotlederna. Sträckning av bind- och muskelvävnader kan förorsaka att den mjuka vävnaden runt nervrötterna sväller och irriteras och åtföljande tryck och irritation stör nervimpulserna i nervbanorna. När en disk sväller kan den gelaktiga inre massan tränga ut genom diskens hölje och sträcka vävnaden som i sin tur pressar direkt på ryggradsnerverna. En sådan svullnad kan ofta åtgärdas genom behandling av ryggen. Om disken dock redan har spruckit och den gelaktiga massan inuti disken har trängt ut är inte ett snabbt botande med manuell behandling möjligt och kirurgi kan bli nödvändig. Det är dock alltid klokt att ta reda på om besvären kan behandlas manuellt utan kirurgiska ingrepp.

Scroll to Top