• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som förorsakar smärta i mjuka vävnader. Den är dock inte, vilket ofta påstås, en reumatisk sjukdom och det finns sällan en underliggande inflammation. De grundläggande orsakerna är desamma som hos många andra åkommor i det musculoskeletala systemet; innervationen i området med symptom och de mjuka vävnadernas ämnesomsättning är störd. Dessa problem kan botas helt och hållet genom manuell behandling.

Faktorer som förorsakar symptom kan också vara hormonrelaterade, däribland brist på djup sömn. Fibromyalgi påverkar huvudsakligen kvinnor i medelåldern, vilket gör att man kan misstänka att lägre produktion av östrogen ökar mottagligheten för dessa symptom. Fragmentarisk djupsömn (REM) räcker inte till för att muskel- och bindvävnader skall återhämta sig från den dagliga stressen, vilket gör att produktionen av tillväxthormon minskar och inte räcker till för att musklerna inte skall degenerera.

Muskelspändhet beroende på arbetsstress och sänkt hormonproduktion hindrar vävnaderna från att återhämta sig vilket irriterar musklerna och seninfästningarna.

Begränsad rörlighet hos ryggkotorna beror på spända ryggmuskler. När ryggkotorna låser sig blir de omgivande vävnaderna irriterade och stör innervationen. De huvudsakliga orsakerna till symptom på fibromyalgi är spända axelmuskler och att de övre bröstryggkotorna (1-6) låser sig.

Under behandlingen bearbetas musklerna med massage och låsta fasettleder låses upp med användning av kiropraktiska metoder. Så snart som ämnesomsättningen hos de mjuka vävnaderna och nervimpulserna inte längre störs försvinner symptomen.

Baserat på min erfarenhet (ca 25 år) är jag starkt övertygad om att fibromyalgi inte är en sjukdom (åtminstone inte i den utsträckning som statistiken påstås visa), eftersom över 95 % av de diagnostiserade patienterna botas under behandlingen. Den som lider av fibromyalgi behöver bara fyra behandlingar och sedan blir livet smärtfritt igen.

Läs även feedback från patienter.

Scroll to Top