• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Besvär

Effektiv behandling av många besvär genom manuell behandling:

Symptomens orsaker

Förändringar i disken

Orsakerna till störningar som har sitt upphov i ryggen kan vara antingen akuta eller kroniska. Det kan också vara en följd av monoton ansträngning. Akut smärta förorsakas vanligen av en plötslig rörelse eller en olycka, fastän exponeringsprocessen också kan vara lång. Den underliggande orsaken till en kronisk smärta är ofta en medfödd strukturell rubbning eller en långvarig organisk obalans. En tidigare skada kan också vara den grundläggande orsaken till en kronisk rubbning.

Eventuella förändringar och frakturer hos benen kan upptäckas med röntgen. Skada hos mellankotskivor liksom sammanhängande vävnad upptäckes genom kontrast- och magnetröntgen samt genom datortomografi.

Lyckligtvis beror symptomen sällan på strukturella defekter eller skador. De förorsakas tvärtom vanligtvis av tillfällig irritation hos nervrötterna eller av att de utsätts för tryck. Om kotlederna låser sig, om ledbanden och muskelvävnaderna sträcks, uttröttas eller får kramp orsakar det irritation och att vävnader runt nervrötterna sväller och på det sättet uppstår innervation. Vävnadernas ämnesomsättning och blodcirkulation försämras och mottagligheten för andra besvär ökar. Monoton och svår muskelansträngning kan i sig förorsaka kramp och smärta samt irritation i muskelfästena.

Bristen på förebyggande vård av musklerna har en ytterst stor betydelse för våra besvär. Grund- eller delorsak (2/3) till symtom, är muskelspänning i axlar och rygg. Under behandlingen är massage i allmänhet inte tillräckligt effektiv, inte heller får man önskat resultat med kotmobilisering, utan kotorna låser sig snabbt igen. Orsaken till symtomen finns sällan på det sjuka området. Vid behandlingen bör allt, som förorsakar symtomen, klarläggas och elimineras.

Scroll to Top