• Suomi
  • Svenska
  • English
  • Русский

Hälsporrar

De flesta med hälsporrar har blivit fria från sina besvär efter några behandlingar. Man har inte nödvändigtvis behövt beröra symtomområdet, utan mobilisering av ländkotorna och massage av ryggmusklerna har varit tillräckligt. Vid fortsatta undersökningar har inte funnits ett spår av hälsporrar, fast röntgenbilder har visat på extra vävnadsväxt i hälbenet före behandlingen. Detta bevisar hur viktig en nervimpulsfunktion är för att vår kropp skall fungera.

Scroll to Top